K
kauzalgia

ból występujący po urazie nerwu, mający charakter parzący. Odczuwane są jako bóle rozlane na większym obszarze, niż jeden nerw. Dolegliwość łagodzi wilgoć i zimno, a nasila ucisk skóry. Przyczyną kauzalgii jest prawdopodobnie mechanizm „krótkiego spięcia” – przechodzenia bodźców z włókien czuciowych na włókna autonomiczne i odwrotnie.

 
kifoza

zob. krzywizny kręgosłupa.

 
kifoza młodzieńcza

zob. choroba Scheuermanna.

 
koksartroza

zob. coxarthrosis.

 
kolagenozy

ch. reumatyczne: choroby układowe, zapalne tkanki łącznej o nieznanej przyczynie. Może obejmować mięśnie, stawy (np. RZS), naczynia wewnętrzne, skórę.

 
kompensacja

wyrównywanie przez organizm jego braków (np. skrócenie jednej z kończyn może zostać wyrównane przez końskie ustawienie stopy w stawie skokowo-goleniowym.

 
kontralateralne ćwiczenia

ćwiczenia wykonywane w celu uzyskania napięcia mięśniowego w kończynie, w której bezpośrednie działanie jest niemożliwe, np. z powodu unieruchomienia w gipsie. Wykonuje się ruchy kończyną przeciwną z maksymalnym oporem. Są to ćwiczenia synergistyczne.

 
korzenie nerwowe

potocznie nazywane "korzonkami" - zob. nerwy kręgosłupa. Zob. korzeń ruchowy.

 
korzenie przednie kręgosłupa

zob. nerwy kręgosłupa.

 
korzeń brzuszny

zob. nerwy kręgosłupa.

 
korzeń kręgosłupa

zob. nerwy kręgosłupa.

 
korzeń nerwowy

zob. nerwy kręgosłupa.

 
korzeń ruchowy L5

od rdzenia kręgowego (głównego nerwu, biegnącego wewnątrz kręgosłupa) odchodzą na każdym poziomie kręgosłupa, z pomiędzy kręgów, korzenie nerwowe - popularnie zwane korzonkami. Korzenie odchodzą parami, przy czym jeden korzeń jest ruchowy (odpowiada za ruch), a drugi czuciowy (przenosi bodźce czuciowe) - zob. nerwy kręgosłupa. Określenie L5 oznacza piąty (najniższy) kręg lędźwiowy - miejsce odejścia korzenia nerwowego.

 
korzonki

popularna nazwa korzeni nerwowych - nerwów rdzeniowych odchodzących od rdzenia kręgowego na boki z każdego segmentu kręgosłupa. Zob. nerwy kręgosłupa. Zob. też choroba przeciążeniowa kręgosłupa.

 
kość krzyżowa

więcej na ten temat proszę zobaczyć w dziale TERAPIA McKENZIEGO/ O metodzie.

 
kość ogonowa

kość guziczna, kręgosłup guziczny, ostatni (najniższy) odcinek kręgosłupa zbudowany z 3-5 kręgów razem zrośniętych. Brak dysków. Często ulega uszkodzeniu (złamaniu) przy upadku na pośladki (poślizgnięcie się, upadek ze schodów) co jest przyczyną późniejszych dolegliwości. Więcej na ten temat proszę zobaczyć w dziale TERAPIA McKENZIEGO/ O metodzie.

 
krążek międzykręgowy

zob. dysk

 
kręg obrotowy

więcej na ten temat proszę zobaczyć w dziale TERAPIA McKENZIEGO/ O metodzie.

 
kręg szczytowy

więcej na ten temat proszę zobaczyć w dziale TERAPIA McKENZIEGO/ O metodzie.

 
kręgi lędźwiowe

5 kręgów tworzących odcinek lędźwiowy kręgosłupa od kręgu L1 (pierwszego, najwyższego kręgu lędźwiowego) do L5. Ostatni (najniższy) kręg L5 styka się z pierwszym kręgiem krzyżowym S1. Zob. kręgosłup. Więcej na ten temat proszę zobaczyć w dziale TERAPIA McKENZIEGO/ O metodzie.

 
kręgi szyjne

więcej na ten temat proszę zobaczyć w dziale TERAPIA McKENZIEGO/ O metodzie.

 
kręgi w odcinku szyjnym kręgosłupa

więcej na ten temat proszę zobaczyć w dziale TERAPIA McKENZIEGO/ O metodzie.

 
kręgosłup

więcej na ten temat proszę zobaczyć w dziale O METODZIE. Rysunki, animacja i tekst będą gotowe w połowie maja. Zapraszam.

 
kręgosłup guziczny

więcej na ten temat proszę zobaczyć w dziale TERAPIA McKENZIEGO/ O metodzie.

 
kręgosłup szyjny

więcej na ten temat proszę zobaczyć w dziale TERAPIA McKENZIEGO/ O metodzie.

 

 
kręgoszczelina

przerwa w kości łuku kręgowego (w okolicy pomiędzy wyrostkami stawowymi) występująca najczęściej w najniższym kręgu lędźwiowym L5. Przerwa ta jest zabliźniona (wypełniona) jedynie tkanką łącznotkankową (a nie kością). Przy zadziałaniu obciążających sił zewnętrznych przekraczających wytrzymałość tego zespolenia (wypełnienia) dochodzi do przemieszczenia się kręgu i powstania kręgozmyku. Zob. kręgozmyk.

 
kręgozmyk

spondylilisthiesis, przemieszczenie ku przodowi określonego kręgu wraz z całą kolumną kręgosłupa leżącą nad nim. Powstaje wskutek istnienia szczeliny łuku kręgu w miejscu styku wyrostków górnego i dolnego, najczęściej w dolnym odcinku kręgosłupa lędźwiowego. Kręgozmyk może, ale nie musi, być przyczyną dolegliwości bólowych (bóle promieniują do kończyn dolnych i nasilają się przy siadaniu i wstawaniu. Określenie „kręgozmyk L5/S1” oznacza, że nastąpiło przesunięcie całej kolumny kręgosłupa powyżej kręgu S1: kręg S1 pozostał na swoim miejscu, a cała kolumna kręgosłupa począwszy od kręgu L5 (wraz ze wszystkimi kręgami leżącymi wyżej) przesunęła się.
Może wystąpić, choć znacznie rzadziej, przemieszczenie kręgu wraz z całą kolumną nad nim ku tyłowi. Zob. tyłozmyk.

 
kręgozmyk przedni L5/S1

„przedni” oznacza, że jest to typowy kręgozmyk do przodu. Zob. kręgozmyk.

 
krzywizny fizjologiczne

zob. krzywizny kręgosłupa.

 
krzywizny kręgosłupa

to fizjologiczne (tzn. naturalne) wykrzywienia kręgosłupa widoczne patrząc na kręgosłup z boku. [Patrząc na kręgosłup z przodu lub z tyłu, powinien on być zupełnie prosty. Jeśli jest wygięty oznacza to, że ma krzywizny patologiczne (tzn. chorobowe) i takie wygięcie nazywa się skoliozą lub skrzywieniem bocznym. Zob. skolioza.]
Wyróżnia się trzy podstawowe krzywizny: lordoza lędźwiowa (dolny odcinek lędźwiowy kręgosłupa), lordoza szyjna (górny odcinek szyjny kręgosłupa) – są to wygięcia ku przodowi oraz kifoza piersiowa (jest to środkowy odcinek kręgosłupa) – wygięcie do tyłu.
U noworodka jest tylko jedna krzywizna - patrząc z boku, jest to jedno wygięcie (jeden łuk) skierowane wypukłością tyłu. Kiedy dziecko zaczyna przyjmować postawę pionową (uwaga: nie zmuszać dziecka do zbyt wczesnego przyjmowania takiej postawy, bo może to być przyczyną chorobowych skrzywień kręgosłupa) zaczyna kształtować się pierwsza krzywizna kręgosłupa. Górna część kręgosłupa, w wyniku ciężaru głowy, zaczyna wyginać się do przodu i tak powstaje pierwsza krzywizna i odcinek szyjny (jest to tzw. krzywizna szyjna, wygięcie do przodu, zwane lordozą szyją. Potem powstają jeszcze dwie krzywizny: drugie wygięcie do przodu - w odc. lędźwiowym - zwane lordozą lędźwiową. Trzecia krzywizna jest w odcinku piersiowym. jest to wygięcie do tyłu (minimalny garb) nazywane kifozą piersiową.
Nie dbając o utrzymanie prawidłowej (wyprostowanej) postawy czyli tzw. prostych pleców (co może zaistnieć zarówno wskutek wymuszonych sytuacji w pracy jak i niedbałej sylwetki -garbienia się) - powodujemy zmianę tych krzywizn określaną jako spłycenie, spłaszczenie, zanik lub zniesienie lordozy, albo wobec kifozy - odwrotnie - pogłębienie jej. Krzywizna lordozy może nawet zmienić swoje fizjologiczne wygięcia z wygięcia do przodu na przeciwne - wygięcie do tyłu, jak to ma miejsce w kifozie. Wówczas określane jest to jako "kifotyzacja" lordozy. Wszystkie te zaburzenia naturalnych kształtów (krzywizn) powodują mechaniczne zmiany strukturalne: na zewnątrz - przeciążenia więzadeł, a wewnątrz kręgosłupa - przemieszczenia jądra miażdżystego wewnątrz dysków. Wszystkie te zmiany powodują mechaniczne uszkodzenia, a w ich następstwie przyspieszają zmiany zwyrodnieniowe i dolegliwości bólowe.

 
krzywizny patologiczne

zob. krzywizny kręgosłupa.

 
kyfotyczne wygięcie

zob. krzywizny kręgosłupa.